default_mobilelogo

Jogtár és Szabványok

  • Jogtár
  • Szabványok

 

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

Törvények és országgyűlési határozatok:
1. 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
2. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelettel
3. 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
4. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, többször módosítva
5. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
6. 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
7. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
8. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
9. 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
10. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
11. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV)
12. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
13. 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
14. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, többször módosítva
15. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
16. 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
17. 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
Kormányrendeletek:
1. 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról (hozzáférhető a törvénnyel egységes szerkezetben)
2. 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
3. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (többször módosítva)
4. 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről,ellenőrzéséről és az ellenőrökről, többször módosítva
5. 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról
6. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
7. 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
8. 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
9. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
10. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
11. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
12. 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
13. 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
14. 139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
15. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
16. 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
17. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
Minisztériumi rendeletek:
1. 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
2. 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről
3. 11/1984. (VIII. 1.) ÉVM rendelet a nukleáris létesítmények építési szabályairól
4. 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
5. 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról.
6. 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
7. 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
8. 10/1998. (IKK. 5.) IKIM közlemény az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelethez
9. 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, többször módosítva
10. 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosítva
11. 2/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről
12. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
13. 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól
14. 11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására
15. 46/2000. VII. 21.) FVM rendelet a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
16. 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
17. 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, a 12/2004. (IV.29) BM-GKM együttes rendelettel módosítva
18. 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról, a 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosítva
19. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
20. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
21. 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
22. 72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról
23. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
24. 15/2004 (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
25. 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
26. 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről
27. 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről 
28. 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
29. 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
30. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmáról
31. 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
 

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK 

Honosított európai-nemzetközi szabványok:

1. MSZ EN ISO 14159:2004 Gépek biztonsága. Gépek tervezésének higiéniai követelményei JK 
Honosított európai szabványok:
2. MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók
3. MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók 
4. MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók.

A2: Gép- és kerékterek 
5. MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók 
6. MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.
7. MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók
A2: Gép- és kerékterek 
8. MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók 
9. MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
Személy és teherfelvonók.
28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz 
10. MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok.
58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata JK 
11. MSZ EN 81-70:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai.
70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

12. MSZ EN 81-71:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók 

13. MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók 
14. MSZ EN 81-73:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai.
73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén 
15. MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonságának növelésére vonatkozó előírások 
16. MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai 
17. MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai 
18. MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső végtaggal való elérése ellen
19. MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai
20. MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás JK
21. MSZ EN 12016:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartűrés JK
22. MSZ EN 12158-1:2002 Építkezési teherfelvonók. 1. rész. Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók
23. MSZ EN 12158-2:2002 Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközze
24. MSZ EN 12159:2002 Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók
25. MSZ EN 12183:2007 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek JK
26. MSZ EN 12184:2007 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek JK
27. MSZ EN 12385-1:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények 
28. MSZ EN 12385-2:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás 
29. MSZ EN 12385-3:2005 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk
30. MSZ EN 12385-4:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra 
31. MSZ EN 12385-5:2006 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz
32. MSZ EN 12385-6:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 6. rész: Sodronykötelek bányaaknákhoz JK
33. MSZ EN 12385-7:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 7. rész: Zárt szerkezetű sodronykötelek bányaaknában való használatra JK
34. MSZ EN 12385-8:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK
35. MSZ EN 12385-9:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK
36. MSZ EN 12385-10:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra
37. MSZ EN 13015:2002 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasításokra vonatkozó szabályok
38. MSZ EN 13411-1:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz
39. MSZ EN 13411-2:2001 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötél-hurokszemek összefonása
40. MSZ EN 13411-3:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs rögzítések
41. MSZ EN 13411-4:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés
42. MSZ EN 13411-5:2003 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez
43. MSZ EN 13411-6:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélkapcsok
44. MSZ EN 60034-1:1998/A11:2003 Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges és üzemi jellemzők
45. MSZ EN 60034-8:2003 Villamos forgógépek. 8. rész: Kapocsjelölések és forgásirány (IEC 60034 8:2002)
46. MSZ EN 61000-6-1: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése.
47. MSZ EN 61000-6-3: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa. 

Mivel a szabványok szerzői jogvédelem alatt állnak, bővebb információt az alábbi linkeken kaphat:
Magyar Szabványügyi Testület